Eestimaa kuulsad inimesed. August Weizenberg

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Karl Jakobson

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Jakob Hurt

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Friedrich Kreutzwald

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Johann Koler

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Friedrich Faehlmann

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Kristjan Peterson

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Johann Jannsen

| 20.09.2011

Eestimaa kuulsad inimesed. Lydia Koidula

| 20.09.2011

Национальное движение в Эстонии

| 27.01.2011

* НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Национальное движение

| 26.12.2008

1. Общая сравнительная таблица национального движения в Италии, Германии, Греции и Эстонии2. Национальное движение в Эстонии 3. Презентация к уроку.

Cimze seminar – Eesti I üldlaulupeo taimelava

| 19.01.2008

Üldlaulupeo ajal, 3. juulil on 190. sünniaastapäev Läti muusika suurkujul Janis Cimzel, kelle aateline tegevus on otseselt seotud Eesti laulupidudega. Tema Valgas 1849 asutatud Liivimaa kihelkonnakooliõpetajate ja köstrite seminari eestlastest lõpetajad olid nimelt need, tänu kellele heal tasemel laulupidu teoks sai. Nemad panid maakondades käima aktiivse kooritegevuse ja õpetasid selgeks laulupeo repertuaari.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЭСТОНИИ.КРАТКИЙ КОНСПЕКТ.

| 05.01.2008

Национальное движение-период,связанный с ростом национального сознания и самоуважения-50-70-е годы 19 века. Лидия Койдуда. ЭТАПЫ: НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ-1800-1850-ДВИЖЕНИЕ ЭСТОФИЛОВ,национальное пробуждение. НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ-1850-1973-подъем-ДВИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. 1873-1876-менее интенсивное ,но многочисленное,НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1876-1882-раскол,спад 1884-1890-новый подъем,новые лидеры ЦЕЛЬ: КУЛЬТУРНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭСТОНСКОГО НАРОДА. НАЦИОНАЛЬНОЕ РАВНОПРАВИЕ С ОСТЗЕЙЦАМИ.